Bij het invullen van je gegevens ga je ermee akkoord dat je door ons benaderd kan worden.
Bedankt voor uw interesse. U hoort zo spoedig mogelijk van ons terug.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Bij het invullen van je gegevens ga je ermee akkoord dat je door Het DM Bureau benaderd kan worden.
Bedankt! Eén moment geduld...
Oops! Something went wrong while submitting the form.

De invloed van COVID-19 op ons onderwijs

Geschreven door
Coronaveilige School
op
17/4/2020
Geschreven door
Coronaveilige School
op
24/4/20

De uitdagingen die voortvloeien uit maatregelen die gepaard gaan met COVID-19 liggen niet enkel bij de onderwijsinstellingen. Ook leerlingen en studenten ervaren beperkingen en mogelijke struikelblokken. Binnen deze blog vind je meer informatie over examens, de geslaagd/gezakt regeling en meer informatie over doorstromen en het BSA.

Geen eindtoets dit jaar

Scholen nemen dit jaar geen eindtoets af bij de leerlingen in groep 8. De prioriteit in het primair onderwijs ligt op dit moment bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand, aldus de minister Arie Slob. Het schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op een middelbare school. 

Centraal Examen gaat niet door

Het centraal examen gaat niet door in 2020. Leerlingen kunnen dit jaar hun diploma behalen op basis van de schoolexamens en zo zonder vertraging doorstromen naar het vervolgonderwijs. Scholen krijgen de ruimte om de schoolexamens veilig te organiseren en af te sluiten. Lees verder in het nieuwsbericht of de brief van OCW d.d. 24 maart over de gewijzigde aanpak.

Alle centrale examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Geslaagd of gezakt?

Dat hangt af van de cijfers voor de schoolexamens. Bekijk hoe het zit in de factsheets met de slaag-zakregeling:

Doorstroom MBO > HBO

Een mbo-student die door de maatregelen vanwege het coronavirus nog één of enkele kleine vakken of de stage niet heeft kunnen afronden voor 1 september, kan toch alvast starten met een bachelor of ad-opleiding aan een hogeschool. U heeft vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd om het mbo-diploma volledig af te maken. Lukt dat voor 1 januari niet, dan dient u de opleiding alsnog te verlaten. Nadere details hierover worden binnenkort bekendgemaakt. Meld u dus zo snel mogelijk aan voor de opleiding van je keuze (liefst voor 1 mei, maar uiterlijk 1 juni).

Bindend Studieadvies (BSA) voor het hoger onderwijs

Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het voorkomen dat studenten vertraging oplopen en hierdoor niet hun bindend studieadvies behalen. Met universiteiten en hogescholen is afgesproken dat studenten die door de coronamaatregelen hun bsa niet halen, de mogelijkheid krijgen om de norm voor het bindend studieadvies (bsa) in het volgend studiejaar te halen.

De instelling kan dit op verschillende manieren vormgeven. Zij kunnen het bsa generiek uitstellen naar het tweede jaar. Zij kunnen er ook voor kiezen nadere richtlijnen vast te stellen die voor studenten duidelijk maken wanneer zij voor uitstel van het bsa in aanmerking komen.


Verder lezen? Klik hier

Checklist

Gezonde werkomgeving

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de download binnen enkele minuten per e-mail.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Hierin leest u:
Verbeterpunten

Verbeterpunten die iedere school kan toepassen.

Tips & Tricks

Tips & Tricks om snel en eenvoudig een veilige werk- en leeromgeving te creëren.